CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU PHARMA

Mã Số Thuế: 0800985268 * Ngày cấp: 8/5/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch tỉnh Hải Dương * Người đại diện: Nguyễn Đình Hiệp

Địa chỉ: Đường Trường Chinh – Phường Tân Bình –  Thành phố Hải Dương -Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (+84) 220 6258 747 * (+84) 220 6252 002

ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM

Ý kiến của bạn