ung-thu-gan

Chữa ung thư gan giai đoạn cuối bằng cách nào?

Chào bác sĩ, hiện người thân trong gia đình tôi có một người mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Ai cũng nói ung thư giai đoạn cuối không chữa được. Vậy ...