TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC Khu vực Hà Nội: 01 Khu vực[Mở rộng]

EUPHARMA TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH

EUPHARMA TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH (Không yêu[Mở rộng]

[HOÀNG MAI – HÀ NỘI] – EUPHARMA TUYỂN DỤNG HR (HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho toàn công ty[Mở rộng]

TUYỂN DỤNG HỢP TÁC

  CHÍNH SÁCH CỰC HẤP DẪN dành cho các ANH CHỊ CHỦ NHÀ THUỐC, QUẦY[Mở rộng]

[𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎𝐓] 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐐𝐔Ả𝐍 𝐋Ý 𝐁Á𝐍 𝐇À𝐍𝐆

I. KHU VỰC 🔰Khu vực Hà Nội: 01 🔰Khu vực Đông Bắc: 01 II. QUYỀN[Mở rộng]

TUYỂN DỤNG MIỀN TRUNG

EUPHARMA TUYỂN DỤNG – ĐI LÀM NGAY VỊ TRÍ: TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC KHU VỰC[Mở rộng]

TUYỂN DỤNG MIỀN BẮC

EURPHAMA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC Hòa Bình Điện Biên Yên[Mở rộng]