Quý khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Eupharma tại Đông Anh – Sóc Sơn vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 QUẦY THUỐC THU HÀ Nam Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 0976655589
2 QUÀY THUỐC YẾN QUỲNH Chợ Nỉ, Sóc Sơn, Hà Nội 0325543668
3 QUÀY THUỐC MINH VŨ Phú Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0327772812
4 QUÀY THUỐC MINH HƯƠNG Vạn Lộc, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 0986620626
5 QUẦY THUỐC THU HÀ Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0966958283
6 QUẦY THUỐC NGỌC HOA Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 0983802761
7 QUẦY THUỐC CHỊ QUẾ (TÂN DƯỢC) Đội 5, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0918112386
8 QUẦY THUỐC BẢO NGỌC 38 Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh 0915622815